NORBOAT – nettsted

Square

Beskrivelse

Oppdragsgiver: NORBOAT
Nettsted: www.norboat.no
Utført av: Escio AS

NORBOAT – Båtbransjeforbundet i Norge – representerer den norske fritidsbåtbransjen. Norboat’s hovedmål er å skape best mulige rammebetingelser for båtbransje og båtliv med utgangspunkt i et trygt båteierskap. Norboat er også en høringsinstans og samarbeidspartner for offentlige etater og andre båtlivsorganisasjoner.

Oppdraget gikk ut på å fornye nettsidene, legge til rette for at kunden selv skulle opprette og vedlikeholde nettstedet og lage eget medlemsnett for NOROBAT sine medlemmer. Prosjektet er utført i ulike steg de siste årene.

Min rolle

I dette prosjektet har jeg vært prosjektleder og bindeledd mellom Escio og kunden. Samtidig har jeg i stor grad vært utførende utvikler frontend. For å holde kostnadene nede så ble det valgt å bruke et ferdig designet tema med lokale endringer for at det skulle passe inn i kundens ønsker og NORBOAT sin profil.

Det ble opprettet en palett med elementer som kunden selv kan bygge nettstedet sitt med.

Stikkord

 • HTML
  • Bootstrap
 • CSS
  • SASS
 • Javascript
  • jQuery
 • Responsivt
 • Innholdsanalyse
 • Medlemsnett
  • Egen innlogging