Square

Selv om jeg privat ikke har hatt noen inntektsbringende arbeid så har jeg som hobby gjort mange private prosjekter og mye prototyper.