Akerhus fylkeskommune - redesign av nettsted

Akerhus fylkeskommune - redesign av nettsted

Beskrivelse

Oppdragsgiver: Akershus fylkeskommune. Nettsted: www.akershus.no. Utført av: Escio AS

Prosjektet gikk ut på å reimplementere nytt malverk for designendringer. Designet ble levert av et designbyråd via kunde.

Mye av markup var allerede skrevet på forhånd i et tidligere prosjekt og redesignet var i stor grad justeringer av typografi, fargepaletter og størrelse samt brytningspunkt for responsivitet mellom ulike skjermstørrelser.

I forbindelse med prosjektet ble det gått fra statisk CSS til å bruke SASS til bygging av stilsettet.

Min rolle

Siden jeg hadde vært med på forrige runde ved implementasjon av nettstedet så falt det naturlig at det var jeg som utførte denne jobben.

Underveis ble det samkjørt med kunde som også var med å teste før lansering.

Stikkord

  • HTML
  • Bootstrap 3
  • Smarty template
  • SASS / CSS
  • Compass
  • Javascript
  • jQuery
  • Bootstrap