Akershus fylkeskommune - nettsted for Veiledningssentrene

Akershus fylkeskommune - nettsted for Veiledningssentrene

Beskrivelse

Oppdragsgiver: Akershus fylkeskommune. Nettsted: www.veiledningssentrene-akershus.no. Utført av: Escio AS.

Prosjektet gikk ut på å reimplementere nytt malverk for nytt innhold. Designet ble levert av et designbyråd via kunde.

Alle markup ble skrevet på nytt til tross for at Escio var leverandør av forrige nettsted. Det ble fokusert på universell utforming, responsivitet og strukturendring av innhold. Innholdsproduksjon ble utført av kunde.

Min rolle

Min rolle var prosjektleder og utførende programerer av markup (HTML / CSS / javascript).

Stikkord

  • HTML
  • Bootstrap
  • Smarty templates
  • SASS / CSS
  • Comass
  • Javascript
  • jQuery
  • Bootstrap
  • Responsivitet