Bronsevinner Farmandprisen 2015 - Akershus fylkeskommune årsrapport

Bronsevinner Farmandprisen 2015 - Akershus fylkeskommune årsrapport

Årsrapport presentert digitalt fremfor papir. Her ble det lagt stor vekt på presentasjon, universel utforming og visning på små skjermflater.

Beskrivelse

Oppdragsgiver: Akershus fylkeskommune. Nettsted: www.akershus.no/rapporter/arsrapport/2014/. Utført av: Escio AS.

Prosjektet gikk ut på å legge til rette for at årsrapporten som tidligere kun var publisert på papir også skulle være på nett og søkbar. Den største utfordringen var at den skulle være tilgjengelig på alle skjermstørrelser som mobil, nettbrett og datamaskin.

Designet ble levert av tredjepart og godkjent av kunde før implementasjon. På den tiden var det ingen andre store aktører som hadde årsrapport på nett. Stort sett var det som nedlastbare filer. Derfor ble det en del nybrottsarbeid for å komme frem til en løsning.

Min rolle

Jeg var utførende programmerer for alt frontend. I tillegg til kursing av kunde for bruk av løsningen. Jeg bisto også med innholdsproduksjon.

Resultatet ble lagt merke til i kåringen av Farmandprisen og Akershus fylkeskommune fikk derfor en bronse i kategorien Beste kommune/fylkeskommune.

Stikkord

  • HTML
  • Bootstrap
  • CSS
  • SASS
  • Javascript
  • jQuery
  • Responsivt