Kloppensøyla - nettside, konfigurator og nettbutikk

Kloppensøyla - nettside, konfigurator og nettbutikk

Kloppen Lamelltre AS er norges fremste produsent av søyler. Nettside for å presentere ulike søyletyper og tilbehør. Egen konfigurering av søyler, tilpassninger og tilbehør.

Beskrivelse

Oppdragsgiver: Kloppen Lamelltre AS. Nettsted: www.kloppen.com og www.kloppen.se. Utført av: Escio AS.

Den norske siden er spesielt rettet mot sluttbruker og forhandlere for å generer og bestille søyler. Den svenske siden har alt det samme men med nettbutikk og direkte bestilling.

Min rolle

Dette prosjektet har gått over mange år og både nettside og funksjonalitet har blitt bygd ut. Min rolle har hovedsakelig vært å skrive markup for HTML og stilsett.

Stikkord

  • HTML
  • Smarty template
  • CSS