Bevar Hamar flyplass

Laster inn bilde
Hamar flyplass fra luften. Av Bluskies — Eget verk, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5046653

Av Bluskies — Eget verk, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5046653

Hamar flyplass står i fare for å bli historie. I takt med at nye boligområder har blitt anlagt i nærheten av flyplassen har støy vært et omdiskutert tema. Sterke krefter ønsker å fjerne flyplassen til fordel for flere boliger. Dette står i kontrast til hva folk flest ønsker og hva som er fornuftig.

Fakta om flyplassen

Drift

Hamar Lufthavn er en allmenn flyplass uten tårntjeneste. Flyplassen driftes av Innlandet Luftsportsenter AS som eies av brukerne HAGL fallskjermklubb og Hedmark Flyklubb.

Trafikk

Den er en av de få flyplassene i Norge som er åpen for nyttetrafikk 24 timer i døgnet med unntak av søndager og helligdager.

Hamar flyplass er eneste flyplass på indre Østlandet som har eget drivstoffanlegg. Dette benyttes blant annet av ambulansefly. Flyplassen har et godt lysanlegg, og kan motta fly også på nattetid. Dette er av sikkerhetsmessig viktighet (transport til sykehus om natta). Alternativ nattlanding kan bare skje på Fagernes, Røros og Torp.

Det er lang ventetid, dyrt og vanskelig for småfly å bruke Gardermoen. Fra en lokal flyplass til en annen lokal flyplass vil som oftest reisetiden reduseres med 3–5 timer på grunn av man unngår ventetid for å få flygetillatelse.

Plassering og vær

Værforholdene er meget stabile og gode. Flyplassen har derfor en av landets høyeste regulariteter.

Laster inn bilde
Innenifra et fly
Undertegnede med et unormalt bredt smil når jeg fikk være med opp i lufta under åpen dag på Hamar flyplass i 2017

Hvorfor bevare Hamar flyplass?

Bare basert på faktaene jeg nevner over her så kan man allerede konkludere med at flyplassen har en ønsket posisjon på Østlandet. At flyplassen er døgnåpen og fungerer som et viktig punkt for beredskap som ambulansetjeneste og politi er argument nok.

Østlandet består av store områder med skog og utmark. Å oppdage brann i disse områdene på et så tidlig tidspunkt som mulig er kritisk for å begrense skade ved skogbrann. Frivillige sitt arbeid med brannvakt er uvurderlig.

I disse dager diskuteres det om hvor et nytt hovedsykehus for Hedmark og Oppland skal plasseres. Av de alternative plasseringene for nytt sykehus så er Hamar flyplass det stedet med det beste værforholdet. Ved plassering av en eventuell ny base for ambulansehelikopter bør værforbeholdene vektlegges.

Jeg mener ikke at sykehuset skal ligge på Hamar. Men basen for helikopter må ligge et sted hvor det kan lette. For kommer ikke helikopteret seg opp i luften så har det ingen nytte.

En plassering av basen bør evt. legges i forbindelse med Hamar flyplass. Evt. ha Hamar flyplass som et nødstilfelle når været ikke tillater lufttrafikk ved ny base.

Hamar i fremtiden

Med ny jernbane og ny motorvei så samles Innlandet til en sterkere region. Med Hamar som smørøye i regionen så kreves det områder for boliger.

Asplan Viak har på engasjement fra Hamar kommune utredet en analyse, vurderinger og anbefalinger for fortetting i Hamar. I korte trekk så anbefales en fortetning for å bevare beboeres friområder og fritidstilbud i Hamar.

Det er rom for å bevare Hamar flyplass og samtidig få plass til flere beboere i Hamar.

At Hamar har en så viktig funksjon som en flyplass styrker Hamar som by. Hamarregionen Utvikling jobber aktivt med å trekke til seg nye arbeidsplasser og beboere. En lokal flyplass vil øke konkurransefortrinnet fremfor alle andre byer som ligger innen 2 timers kjøretur fra Oslo. Ingen andre har et slik tilbud.

Hamar flyplass er en viktig del av Hamars fremtid

Med ny teknologi, nye reisemåter, droner og mindre fly står lufttransport foran store endringer. Sentrumsnær rullebane er en viktig del av fremtidige kommunikasjonsbehov for ambulanse, næringsliv, beredskap, rekreasjon, opplevelser, turisme og personlig transport. Bli med å skriv under for å bevare Hamar flyplass https://minsak.no/sak/1271

Kilder:
https://no.wikipedia.org/wiki/Hamar_flyplass,_Stafsberg
http://www.hagl.no
http://www.hamarlufthavn.no
http://www.hedmarkflyklubb.no
https://fortetting.wordpress.com

Dette innlegget er eldre enn 1 år. Hele eller deler av innholdet kan være utdatert eller ikke aktuelt lengre.

Helge Johnsen

Dette er mitt private nettsted. Jeg jobber til daglig som seniorkonsulent i et Norsk IT-selskap. I denne bloggen skriver jeg om store og små ting som rører seg i min private verden. Bloggen består stort sett av tips, egne prosjekter og tanker. Les mer om meg her.

Har du noen tanker eller kommentarer om dette blogginnlegget så finner du meg på en rekke sosiale medier.