Boliger i Galgeberget på Hamar

Er det forsvarlig?

Laster inn bilde
Galgeberget på Hamar

Det er ingen tvil om at fremtiden til Hamar består av å klemme inne flere folk på mindre plass. Hamar som by og kommune opplever stor vekst. Og folk vil bo sentrumsnært. Så nært at de slipper å bruke bil men lett kan komme seg til sentrum ved sykkel eller offentlig transport.

Utbygging av Galgeberget til boligformål står på tapeten. Den lille knausen helt øst på Smedby som er vokst igjen av skog, omringet av eksisterende boliger, jordbruk og snart ny firefelts motorvei er foreslått for nye boliger.

Det er planlagt adkomst via Valumsvegen som er en rolig blindvei. Området er populært. Kort vei til både barneskole og ungdomsskole. Kort vei til sentrum. Kort vei til handel i nord (Olrud) og vest (Hamar sentrum). Kort vei til E6.

Siden området er svært barnevennlig og boligtypen som er foreslått satt opp retter seg mot nyetablerte og barnefamilier så bør kommunen gjøre en rekke forbedrende tiltak.

Trafikksikkerhet

Furnesvegen er i mange tilfeller en fartsetappe. Her ferdes biler, busser og myke trafikanter. De to førstnevnte i overkant forsvarlig hastighet. I mange tilfeller går det fort og deler av Furnesvegen er uoversiktlig. Når jeg skriver myke trafikanter så sikter jeg til de yngste av oss som er på vei til og fra skole.

Jeg står med hjertet i halsen hver gang min eldste sønn går til skolen. For han må krysse Furnesvegen. Det er et stort generasjonsskifte på Smedby / Solvang og dette skiftet fortsetter. Trafikksikkerheten har ikke endret seg men det har trafikkbildet og antall myke trafikanter.

Furnesvegen i strekningen mellom Valumsvegen og Vienvegen er en smal og uoversiktlig kurve. På et kart ser det bra ut, men i virkeligheten er det ikke så flott. Her kommer også Knausvegen og Lottenvegen inn på Furnesvegen.

Det er en kort men veldig trafikkert strekning siden både Vienvegen og Lottenvegen sammen med Furnsvegen er en av hovedfartsårene på Solvang / Smeby. Det er ikke plass til flere barn her med mindre det tas grep for å trygge sikkerheten.

Mine kortsiktige forslag er:

  • fartsdumper
  • senke fartsgrensen

På lengre sikt bør det utbygges med gangvei i større deler av Furnesvegen.

Skole

Hamar Arbeiderblad kan melde at ved skolestart 2019 er det tre barn som er bosatt på Solvang som ikke får plass på Solvang skole. Ved å legge til rette for boliger for flere barnefamilier så kan man jo undres på hvilken skole de skal kjøres til. For på Solvang skole er det ikke plass til dem.

Solvang skole har i mange år lidd under at kommunen har valgt å bygge ut andre skolekretser. Den midlertidige brakkeriggen står fortsatt etter mange år.

“Vi skal investere i skole. BBL kommer til å kjempe for bygging av en ny Storhamar skole.” Ordfører Einar Busterud, Hamar Dagblad 19.03.19

Skal man tro ordføreren så fortsetter Hamar kommune å ignorere det skrikende behovet det er for å bygge ut Solvang skole for å få plass til flere barn. Det lover ikke godt for barnefamilier som ønsker å bo i Hamars kanskje beste boligområde.

Hvis Hamar kommune evner å ta til seg konsekvensene ved å få inn enda flere mennesker på Smedby / Solvang så ønsker jeg utbyggingen velkommen.

Dette innlegget er eldre enn 1 år. Hele eller deler av innholdet kan være utdatert eller ikke aktuelt lengre.

Helge Johnsen

Dette er mitt private nettsted. Jeg jobber til daglig som seniorkonsulent i et Norsk IT-selskap. I denne bloggen skriver jeg om store og små ting som rører seg i min private verden. Bloggen består stort sett av tips, egne prosjekter og tanker. Les mer om meg her.

Har du noen tanker eller kommentarer om dette blogginnlegget så finner du meg på en rekke sosiale medier.