Hva er headless CMS?

Forsøkt forklart med mine egne ord for ikke-tekniske

Laster inn bilde
Bilde av et bord med mennesker som sitter med ulike enheter som datamskin, mobil, nettbrett osv.

Bilde av fauxels fra Pexels

Hva er et headless CMS? Hva er et CMS? Det får du svar på her og jeg ser på fordelen og ulempen til de og hva du bør velge.

Hva er et CMS?

La oss ta et kort tilbakeblikk til den gangen internett var på kanten til bli allemannseie. Den gangen var det kun de med teknisk forståelse og som kunne programmering som kunne lage og utvikle et nettsted.

Etter hvert som internett vokste og ble mer tilgjengelig så kom behovet for å kunne publisere og vedlikeholde eget innhold. Som et resultat dukket publiseringssystemer (content management systems - CMS) opp som lot en redigere nettstedet.

Et publiseringssystem er et informasjonssystem for lagring, håndtering og organisering av innhold, og for publisering av innholdet på internett. Innholdet kan være av ulike typer. [...]
[...] På engelsk kalles et slikt system «Content Management System» Publiseringssystemer har eksistert siden slutten av 1990-tallet og danner ofte kjernen i ulike typer nettsteder som sosiale nettverk, nettbutikker, nettaviser og blogger.

Kilde: Wikipedia. https://no.wikipedia.org/wiki/Publiseringssystem

Vipps så kunne man åpne CMS-et sitt, lage nye sider, redigere eksisterende sider, skrive tekst og legge ut bilder uten å kunne en eneste linje med kode. I mange år var det naturlig å arbeide i publiseringssystemet.

En av ulempene med å låse seg til et publiseringssystem er at man i mange tilfeller ikke har kontroll på koden, det kan være begrensinger som hindrer funksjonalitet og det kan være begrensninger i hvordan nettstedet kan se ut.

Laster inn bilde
Frustrert kvinne stirre ned på en datamaskin
At publiseringssystemet dikterer innhold og hvordan det skal være og presenteres kan være svært frustrerende og forvirrende. Bilde av Andrea Piacquadio fra Pexels.

Ulempen kan med andre ord være at publiseringssystemet dikterer resultatet på hva nettstedet kan utføre og se ut.

Når man har mulighet til å ha et nettsted uten å kode en eneste linje selv så betyr det at publiseringssystemet helet tiden jobber med sin kode i bakgrunnen. Dette kan være en flaskehals i ytelse og prestasjonen til nettstedet. Et tregt nettsted kan være drepen for brukerne.

Jeg har tidligere skrevet om hvordan jeg bruker headless CMS i kombinasjon av statisk genererte sider som resulterer til svært rask lasting av innhold.

Hva er headless CMS?

Headless CMS, hodeløst CMS, frakoblet publiseringssystem ... kjært barn har mange navn.

Med tanke på de ulempene et tradisjonelt publiseringssystem kan ha, er vi da tilbake til start? Må man selv kunne kode for å vedlikeholde et nettsted? Nei. Vi har nå kommet inn i en ny fase i evolusjonen.

Som et resultat av at man ønsker å skille innhold vekk fra funksjon, design og plattform så er headless CMS løsningen.

Noe av dette kommer av at man i noen tilfeller ønsker å ha samme innhold på flere plattformer. Og med plattformer så mener jeg f.eks. nettsted, APP osv. Det er en langt større mulighet til å distribuere innhold til ulike plattformer som nettsted, APP-er, klokker, automater osv.

Det kalles "headless" fordi innhold og plattform er skilt fra hverandre. Dette gir en stor frihet når innholdet skal presenteres. Dette er en av styrkene til headless CMS.

En annen faktor er at utviklerne som skal lage nettstedet eller APP-en eller den platformen som skal presentere innholdet nå kan i langt større grad fokusere på å skrive god kode og vedlikeholde denne.

Laster inn bilde
Kvinne som holder en tommel opp
At programereren og innholdsprodusenten kan fokusere på kvaliteten på sitt arbeid uten å bli diktert av publiseringssystemet må vi vel kalle vinn-vinn. Bilde av Andrea Piacquadio fra Pexels

Eier av systemene kan fokusere på god kvalitet på innholdet. Utvikleren kan fokusere på god kvalitet på kode. Og ingen av dem blir diktert av publiseringsløsningen.

I likhet med at den tradisjonelle publiseringsløsningen har sine ulemper så har headless CMS også sine ulemper som f.eks. at man må være svært observant på datastrukturen og evt. endringer i den.

Kombinasjonen

Ja hva nå da? Skal man kaste det tradisjonelle publiseringsverktøyet på sjøen og ta kostnaden ved å gå over til et frakoblet system?

Nei ikke nødvendigvis. Flere og flere av de tradisjonelle publiseringssystemene har tatt innover seg sine svakheter. Med andre ord, før du evt. gjør nye valg så se hva det systemet du i dag bruker kan tilby og kan det brukes som et headless CMS eller kan man transformere innholdet over til et headless CMS?

Skal du begynne helt på nytt uten å ha noe fra før så er det naturlige valget å velge en headless struktur over hele linjen.

Dette innlegget er eldre enn 1 år. Hele eller deler av innholdet kan være utdatert eller ikke aktuelt lengre.

Helge Johnsen

Dette er mitt private nettsted. Jeg jobber til daglig som seniorkonsulent i et Norsk IT-selskap. I denne bloggen skriver jeg om store og små ting som rører seg i min private verden. Bloggen består stort sett av tips, egne prosjekter og tanker. Les mer om meg her.

Har du noen tanker eller kommentarer om dette blogginnlegget så finner du meg på en rekke sosiale medier.