La oss asfaltere Klukhagan

Cover image

Jeg må vel ærlig innrømme at jeg er svært farget av mitt syn på at Hamar bør beholde flyplassen. Men la oss leke litt med tanken da at flyplassen blir historie, samfunnsnytten til flyplassen blir side satt og opp spretter det rekkehus og blokker med asfalterte veier og gangstier.

eg vet ikke hvor mange boliger det er plass til på flystripa eller i området rundt. Nå vet vi at gjenvinningstasjonen som ligger vegg-i-vegg med flyplassen snart blir flyttet. Hele Klukhagan kan jevnes ned og bli til boliger. Folk vil jo gjerne bo litt tett. Det ser vi i områdene på Voll- og Lundjordet.

Skal jeg prøve å oppsummere med en ufagelig gjetting så vi snakker fort om noen tusen mennesker som kan bosette seg på flyplassen, gjenvinningen og Klukhagan.

Men glemmer vi at disse menneskene skal ha det bra etter at vi har erstattet et yndet rekreasjonsområdet med asfalt og boliger?

Klukhagan bør bestå slik det gjør i dag!

Hvis det blir mer utbygging av boligområder på flyplassen, gjenvinningstasjonen og kanskje til og med i området fra Stafsberg og nedover mot Furnesvegen i tillegg til allerede etablerte Voll- og Lundjordet så vil Klukhagan bli Hamars mest sentrale flekk hvor mennesker kan komme seg av asfaltert vei. Klukhagan er velferd.

Bilde av skog

Jeg tror veldig mange glemmer at folk gjerne vil ha gangavstand til «sitt» område. For de som allerede bor på Smeby, Solvang, Volljordet, Mælumsløkka og til og med Ajer så er Klukhagan viktig. Langt viktigere enn rekkehus og blokker.

Det er langt billigere og effektivt å beholde de naturlige grønne lungene som eksisterer i dag enn å prøve å skape nye når byen vokser.

Vi ønsker selvsagt at Hamar skal vokse. Vi liker å kalle oss for hovedstaden i Innlandet. Samtidig så må vi ikke glemme å ta vare på de små og gode grønne flekkene vi har igjen i vår iver etter å fremstå som fristende for innflyttere.

Fristen for å si din mening om planlagt nytt boligområdet i Klukhagan er 3. november 2018. Mer informasjon kan du finne på Hamar kommune sine nettsider https://www.hamar.kommune.no/article44780-1282.html