Helge Johnsen

Tanker, historier og idéer

Hamar flyplass fra luften. Av Bluskies — Eget verk, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5046653

Bevar Hamar flyplass

Hamar flyplass står i fare for å bli historie. I takt med at nye boligområder har blitt anlagt i nærheten av flyplassen har støy vært et omdiskutert tema. Sterke krefter ønsker å fjerne flyplassen til fordel for flere boliger. Dette står i kontrast til hva folk flest ønsker og hva som er fornuftig.

Les Bevar Hamar flyplass