Helge Johnsen

Tanker, historier og idéer

Når målet er det samme men utgangspunktet er ulikt

Hvordan klare å samarbeide i et IT-prosjekt når utgangpunktet og forutsetningen for de involverte utviklerne ikke er det samme? Tankene og spørsmålene svirrer i hodet mitt etter en kort diskusjon i utviklingen av teknologi for å utføre og sette opp prosjekter.

Les Når målet er det samme men utgangspunktet er ulikt
Hamar flyplass fra luften. Av Bluskies — Eget verk, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5046653

Bevar Hamar flyplass

Hamar flyplass står i fare for å bli historie. I takt med at nye boligområder har blitt anlagt i nærheten av flyplassen har støy vært et omdiskutert tema. Sterke krefter ønsker å fjerne flyplassen til fordel for flere boliger. Dette står i kontrast til hva folk flest ønsker og hva som er fornuftig.

Les Bevar Hamar flyplass