Helge Johnsen

Tanker, historier og idéer

Wordpress som avkoblet CMS og kilde til statisk sidegenerering

Wordpress som avkoblet CMS

Statisk genererte nettsteder var en trend i 2016. Det dukket opp generatorer som paddehatter. Men innholdsproduksjonen var i mange tilfeller alt for teknisk eller vanskelig for den jevne bruker.

Les Wordpress som avkoblet CMS
Selvkjørende buss

Hamar — byen som er perfekt for selvkjørende busser

12. april 2016 foreslo jeg på Facebook at hvis ny jernbanestasjon ble plassert ved Vikingkipet så kan vi bruke dagens jernbanetrasé til en bybane eller lokaltog for regionen rundt Hamar. Her kommer en oppfølgning.

Les Hamar — byen som er perfekt for selvkjørende busser

Når målet er det samme men utgangspunktet er ulikt

Hvordan klare å samarbeide i et IT-prosjekt når utgangpunktet og forutsetningen for de involverte utviklerne ikke er det samme? Tankene og spørsmålene svirrer i hodet mitt etter en kort diskusjon i utviklingen av teknologi for å utføre og sette opp prosjekter.

Les Når målet er det samme men utgangspunktet er ulikt
Hamar flyplass fra luften. Av Bluskies — Eget verk, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5046653

Bevar Hamar flyplass

Hamar flyplass står i fare for å bli historie. I takt med at nye boligområder har blitt anlagt i nærheten av flyplassen har støy vært et omdiskutert tema. Sterke krefter ønsker å fjerne flyplassen til fordel for flere boliger. Dette står i kontrast til hva folk flest ønsker og hva som er fornuftig.

Les Bevar Hamar flyplass